miércoles, 26 de noviembre de 2014

L'IMPERIALISME:

Tintín en el Congo

Aquesta següent activitat, va consistir en triar una viñeta del comic  "Tintín en el Congo", que eren relacionades amb l'imperialisme.


L'imperialisme era l'extensió del domini d'un país sobre els altres, i va tenir lloc durant el s. XIX.


Desprès d'haver triat una viñeta, haviem d'analitzar-la i descriure-la, fins als detalls més petits. Hem explicat tots els detalls de la imatge, com ara la manera en que vestien els personatges , la posició que adquirien, com estaven dibuixats, el lloc on estan situats, les cares que feien, de quina raça eren, quin fet representaba... Desprès d'això hem intentat extreure`n les idees més importants relacionades amb l'imperialisme, i explicar les que no hi eren representades. Jo personalment, ho he fet més o menys correctament, tenint en compte que era la primera vegada que faig aquest tipus d'activitat.M'ha ajudat bastant acabar amb l'imperialisme amb aquesta activitat , per què he començat a aprendre a relacionar idees noves amb les que ja havia après, ja que en la història tot està encadenat entre si, i els fets van sorgint a causa o a conseqüencia d'altres fets.

No hay comentarios:

Publicar un comentario