viernes, 27 de febrero de 2015

Crac del 29

Durant aquests dies, hem estudiat una de les crisis més dures i fortes de la història, el crac del 29. Principalment, hem buscat informació sobre aquesta crisi, és a dir, el període en que es va produir, les causes, les conseqüències... i desprès hem intentat identificar les diferències i semblances establertes entre aquest i la crisi actual.

Aquesta crisi es va produir desprès d'un període de felicitat anomenat feliços anys 20. Un dijous negre, que va tenir lloc el 24 d'octubre del 1929, va començar la caiguda de la borsa en picat. El dijous negre va produir una situació de verdader pànic que va dur a una gran crisi bancària a Estats Units. La caiguda venia després d'un boom especulatiu format al final dels anys 1920, que havien portat a milions d'americans a invertir fortament en borsa, fins i tot amb préstec aconseguits especialment per a tal fi. La pujada contínua dels preus de les accions animava més gent a invertir, confiant que les accions augmentarien més, provocant així noves pujades, i creant una bombolla econòmica.

Jo trobo que el crac del 29 és pitjor que la crisi actual, ja que en aquella època les condicions de vida eren molt diferents i la tecnologia no era gens avançada, cosa que dificultava la convivència amb aquest desastre sorprès i també dificultava la recerca urgent de solucions per canviar la situació. A més no hi havia tantes mans d'ajuda que poguessin disminuir el dolor de molta gent. No es pot negar que la crisi actual també ha provocat la pobresa de moltes famílies, però jo crec que la situació no és tan dura com llavors, ja que en els nostres dies hi ha moltes associacions d'ajuda que intenten cuidar i ajudar a les famílies més danyades, a part de la tecnologia avançada que té un paper important en la resolució d'aquests problemes.
         

No hay comentarios:

Publicar un comentario