lunes, 25 de abril de 2016

El franquisme, responsable del desenvolupament econòmic d'Espanya?

Hola a tots!

Avui parlaré i opinaré sobre un nou tema. La professora ens va plantejar una pregunta i ens va demanar què hi pensem i n'opinem segons el què pensem. La pregunta és:" El règim franquista va ser el responsable directe del desenvolupament econòmic espanyol?

Principalment ens situen en el context i ens trobem entre els anys 1959 i 1975, quan l'economia espanyola i sobretot, la catalana, van créixer a un ritme sense precedents. Espanya es va integrar al grup dels països industrialitzats, malgrat que el seu nivell de renda per habitant va ser inferior. Aquest creixement va ser conseqüència de la incorporació de l'estat espanyol a l'onada de desenvolupament que van viure els països de l'Europa  occidental desprès de la Segona Guerra Mundial.

Ara bé, pel que fa a la pregunta plantejada, jo penso que la causa del desenvolupament econòmic espanyol no va ser la política aplicada pel govern, però si que el règim franquista va contribuir en el creixement mantenint una molt baixa conflictivitat laboral i una elevada estabilitat política, que suposaven fortes garanties per a les empreses multinacional a l'hora de prendre decisions sobre l'aplicació d'inversions industrials. Això va impulsar el desenvolupament econòmic espanyol juntament amb la favorable situació internacional, que va ser la gran responsable d'aquest creixement.